Deze privacy statement bevestigt hoe D-Tax.nl omgaat met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van natuurlijke personen als er een klantrelatie is en van natuurlijke personen zoals bijvoorbeeld werknemers, bestuurders en vertegenwoordigers van zakelijke klanten. Gegevens van bezoekers op onze website worden verwerkt wanneer deze bezoekers aanvragen doen voor expertises, taxaties, inspecties etc. Alle genoemde personen worden hierna bedoeld met het woord klanten.

Uitwisseling persoonsgegevens:

De uitvoering van onze taken kan met zich meebrengen dat de persoonsgegevens worden gedeeld met derden partijen, indien dit nodig is voor het uitvoeren van hun activiteiten. Dit betreft de gegevens:

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door Emanuels Makelaardij, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– overige informatie die u aan ons verstrekt

In dit geval hebben wij maatregelen genomen zodat uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld.
D-Tax.nl zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

D-Tax.nl bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzkaleijk is voor het doel van de gegevensverwerking danwel op grond van de Archiefwet is vereist.

Telefoongesprekken en telefonische communicatie:

D-Tax.nl kan telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie bewaren. De reden hiervan kan zijn:
– Vastleggen van bewijs bij uitvoeren van werkzaamheden
– Het verrichten van onderzoek naar en uitzoeken van mogelijke oorzaken en oplossingen welke in verband staan met haar werkzaamheden
– Evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening

Inzage en correctie:

Klanten kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door D-Tax.nl zijn verwerkt.
Dit kan worden aangevraagd via
info@d-tax.nl