Direct Taxeren

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de garantie die iemand kan krijgen bij het afsluiten van een hypotheek voor de aankoop of verbouwing van een woning. Deze garantie houdt in dat bij het afsluiten van de hypotheeklening de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de lening. Een bank kan indien de NHG van toepassing is als geldverstrekker korting geven op de rente van de hypotheek. De consument betaalt op zijn beurt een zogeheten borgtochtprovisie die de sinds enkele jaren varieert van 0,70 tot 0,85 procent.

Doel Nationale Hypotheek Garantie

De NHG is er om de consument een stukje bescherming te verlenen. Indien buiten de eigen schuld om niet meer aan de betalingsverplichting kan worden voldaan, zal het fonds deze overnemen. In sommige gevallen kan het waarborgfonds de eventueel ontstane restschuld aan de geldnemer kwijtschelden. Dit komt voor in geval van:

  • Arbeidsongeschiktheid
  • Werkloosheid
  • Overlijden partner
  • Echtscheiding

Doel NHG

De NHG is bedoeld om mensen gemakkelijker een huis te kunnen laten kopen. Door de jaren heen is het verschil tussen huren en kopen kleiner geworden: kopen kan soms zelfs voordeliger zijn voor de consument. Dankzij de NHG is het voor grote groepen woningzoekers makkelijker gemaakt om een woning te kopen. Het kabinet heeft de laatste jaren veel maatregelen genomen om de woningmarkt uit het slop te trekken en anno 2015 lijkt de bodem te zijn bereikt. Dat betekent dat de vraagprijzen van woningen zeer gunstig zijn en de hypotheekrente laag. Daarom is kopen in bepaalde situaties goedkoper dan huren en biedt de NHG de huizenkoper rugdekking.

Consument

Bij het afsluiten van een hypotheek met NHG is de consument verzekerd van betaalbare woonlasten. Het is eveneens een groot voordeel dat de risico’s die de koop van een woning met zich meebrengen, sterk worden beperkt aangezien het dient als een vangnet indien onverhoopt niet meer aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. De consument heeft door de grilligheid van de Nederlandse economie lang niet altijd directe invloed op zijn of haar financiële situatie en is zo onmogelijk in staat om te kunnen kijken naar de middellange termijn. Zo kan het op den duur zijn dat de woonlasten van nu in de toekomst niet meer kunnen worden gedragen. In dat geval is de Nationale Hypotheek Garantie een welkome zekerheid bij het afsluiten van een hypotheek.

Afsluiten hypotheek met NHG

Bij het kopen van een woning in Amsterdam kunt u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Dit geldt voor zowel een bestaande- als een nieuwbouwwoning. Per 1 januari 2017 bedraagt de NHG-grens € 245.000,-. Dit bedrag is inclusief de kosten koper, zoals notariskosten, advieskosten, en overdrachtsbelasting. De koopsom en de eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning mogen niet bedragen dan € 231.132,-. Bij een nieuwbouwwoning is de maximale koop-/aanneemsom inclusief meerwerk gesteld op € 231.132,-.

Andere toepassingen van NHG

Buiten het aanschaffen van een huis, wordt de NHG tevens toegepast bij het afsluiten van een hypotheek voor een verbouwing van bijvoorbeeld uw keuken of badkamer. Een hypotheekadviseur bekijkt uw persoonlijke situatie en kan aan de hand daarvan bepalen hoeveel u kunt lenen. Hij kan eveneens meer vertellen over de voorwaarden voor het afsluiten van een hypotheek met NHG, waarop het instituut zelf controleert of aan alle voorwaarden en eisen is voldaan.

Contact

Heeft u vragen over hoe u de NHG kunt inzetten? Neem contact op via het contactformulier of bel 020-422 38 46. Een medewerker van Direct Taxeren helpt u zo goed mogelijk uw vraag te beantwoorden.

Geef een reactie