Direct Taxeren

NWWI taxatie Amsterdam

Bij de koop of verkoop van een woning in regio Amsterdam wordt steeds vaker gevraagd om een gevalideerd taxatierapport. Met een NWWI taxatie bent u verzekerd van een gedegen rapport dat volgens de richtlijnen van het taxatie instituut is opgesteld en goedgekeurd.

De rol van het NWWI

Het Nationale Woning Waarde Instituut (NWWI) is een validatie-instituut dat erkend is door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG). Het NWWI is in 2009 opgericht in samenwerking met banken en brancheverenigingen zoals de NVM, om taxatiefraude uit te bannen. Met de intrede van het NWWI zijn woningtaxaties in Amsterdam transparant gemaakt. Zo is de totstandkoming van de getaxeerde waarde inzichtelijk voor alle betrokkenen.

Waaruit bestaat een NWWI taxatie?

In een NWWI taxatie worden altijd de volgende gegevens opgenomen:

 • Soort woning
 • Grootte, aard en indeling van de woning
 • Grootte, aard en indeling van het perceel
 • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.
 • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties
 • Het niveau van afwerking
 • Esthetische en architectonische kwaliteit
 • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?

Indien aanwezig bevat het taxatierapport verder een kadastraal uittreksel en een kadastrale kaart van de woning. Ook worden referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen, met bijbehorende waardeontwikkelingen.

Het NWWI taxatierapport

Het taxatierapport bevat de volgende onderdelen:

 • Privaatrechtelijke aspecten
 • Omschrijving ingeving en object
 • Onderhoudstoestand
 • Verontreiniging
 • Onderbouwing waardeoordeel
 • Publiekrechtelijke aspecten

Wanneer is een taxateur een NWWI taxateur?

Om een NWWI taxatie te mogen opstellen, moet de taxateur erkend zijn door het NWWI. Hiervoor moet hij of zij lid zijn van de branchevereniging, ingeschreven zijn in het register van Vastgoed Cert en aantoonbaar voor een langere periode werkzaam zijn in de regio. Daarnaast mag de afstand van de vestigingsplaats van de taxateur tot de te taxeren woning niet meer bedragen dan 20 kilometer. Direct Taxeren werkt daarom in regio Amsterdam, aangezien we gevestigd zijn in hartje Amsterdam.

Hoe gaat een NWWI taxatie in zijn werk?

De taxateurs van Direct Taxeren die aangesloten zijn bij het NWWI werken volgens een uniform, gestandaardiseerd proces. Op het moment dat een erkende taxateur een taxatieopdracht accepteert geeft hij dit aan bij het NWWI. Vervolgens wordt bij het NWWI het taxatierapport online voorbereid.

De taxateur stelt de waarde van de woning vast op basis van zijn kennis en ervaring in de lokale markt. Hierna verschaft het NWWI conform de norm Stichting Taxatie en Validatie ten minste twee referentieobjecten.

Bij een NWWI taxatie Amsterdam levert het NWWI op basis van postcode in de omgeving van Amsterdam en een aantal type-indelingen in het online taxatieprogramma een aantal referentieobjecten, voorzien van een rekenkundige waarde. Deze referentieobjecten tezamen zorgen voor een goed algemeen beeld van het prijspeil voor het type woning in de betreffende omgeving. Het NWWI controleert ten slotte het taxatierapport van de taxateur, waarbij het erop toeziet dat alles volgens de richtlijnen is opgesteld is en uniform is.

Door alle banken erkend

Niet ieder taxatierapport wordt standaard door banken erkend voor de hypotheekverstrekking. Elke geldverstrekker hanteert zijn eigen eisen wat betreft het taxatierapport. Toch hebben de banken overeenstemming gevonden over de kwaliteitseisen aan de taxateur en het taxatierapport. Een NWWI taxatie wordt door alle banken erkend.

Meer informatie over NWWI taxatie Amsterdam?

Bij Direct Taxeren geven we u graag meer informatie over het taxeren van uw woning in regio Amsterdam. Vragen kunt u stellen via het contactformulier of bel ons direct op 020-422 38 46.